unnamed

Etablera dig i Spanien!

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?
Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?
När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!
När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden samt är behjälpliga med alla kontakter med olika myndigheter.

 

Oavsett din frågeställning finns vi till hands med den kunskap, erfarenhet och nätverk som krävs för er etablering.

Kontakta oss!